• info@matimes.vn
  • (+84) 906994786
  • 43 Hoang Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Dịch vụ

Tư vấn tài chính và Tư vấn quản trị rủi ro tài chính

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách việc mua lại công ty/mua bán sáp nhập và quản...

Tối ưu hóa quy trình kinh doanh

Đánh giá hoạt động và quy trình của Quý khách (ví dụ: Tài chính, Mua sắm,...

Tư vấn gọi vốn

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách bằng cách quản lý dự án kêu gọi vốn từ...

Tư vấn Thuế

Dịch vụ thương mại và hải quan - đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định...

Dịch vụ định giá

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách phân bổ giá trong quá trình mua lại hoặc tìm...

Tư vấn tái cơ cấu

Chúng tôi giúp Quý khách tránh các tình huống rủi ro trong tương lai bằng...

Tư vấn giao dịch M&A

Chúng tôi giúp các công ty theo xu thế phát triển của Việt Nam bằng cách...

(+84) 906994786